Anetta Rogalska

Kierownik biura zarządu, w HCentrum od 2005 roku. Ukończyła Studium Medyczne oraz Akademię Bydgoską. Organizuje prace związane z funkcjonowaniem firmy. Koordynuje czas pracy zespołu. Dba o utrzymanie dobrych relacji z pacjentem. Posługuje się językiem angielskim.