Radiologia - Cele

Podstawą skutecznego leczenia stomatologicznego oprócz doświadczenia i wiedzy lekarza jest nowoczesna diagnostyka. Doposażanie naszej kliniki w nowe technologie aparaturowe, informatyczne i materiałowe pozwala nam na wykonywanie zabiegów z jeszcze większą dokładnością co przekłada się na sukces leczenia stomatologicznego.
Podstawowym badaniem diagnostycznym jest diagnostyka radiologiczna. Wykorzystywana w naszej klinice nowoczesna aparatura radiologiczna zapewnia naszym pacjentom bezpieczeństwo i dokładną diagnozę.
Wykonujemy zdjęcia punktowe (pojedynczego zęba), pantomograficzne oraz cefalometryczne.