Diagnostyka ortodontyczna

Nasza klinika kładzie nacisk na wczesne wykrywanie wad zgryzu. Często nasi lekarze dentyści zauważają problem ortodontyczny i kierują na diagnostykę ortodontyczną. Ważne, aby pierwsze badanie ortodontyczne wykonać w wieku 7 – 9 lat.
Często w tym czasie wykonuje się przeglądowe zdjęcie pantomograficzne, dzięki któremu lekarz określa czy wyrzynanie zębów stałych przebiega prawidłowo. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości zleca dalsze badania i natychmiastowe leczenie. Wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie zapobiega wielu późniejszym trudnym wadom zgryzu.

Pełna diagnostyka ortodontyczna u dorosłych i dzieci polega na stworzeniu tzw. listy problemów ortodontycznych i planu leczenia poprzez wywiad:
- badanie zewnątrzustne,
- badanie wewnątrzustne,
- zdjęcia fotograficzne,
- wyciski i modele ortodontyczne,
- zdjęcie pantomograficzne,
- zdjęcie cefalometryczne.

Pierwsza wizyta ortodontyczna jest tzw. wizytą konsultacyjną, na której wykonuje się badanie wewnątrzustne i zewnątrzustne, zdjęcia fotograficzne oraz wstępnie określa się problem ortodontyczny.
Druga wizyta ortodontyczna jest tzw. wizytą diagnostyczną, na której po dokonaniu tzw. analizy ortodontycznej na podstawie modeli ortodontycznych , zdjęcia pantomograficznego i cefalometrycznego oraz wizyty konsultacyjnej przedstawia się plan leczenia.
Dopiero po tak szczegółowej diagnostyce lekarz określa cele leczenia ortodontycznego, szczegółowo przedstawia je pacjentowi i proponuje odpowiedni aparat ortodontyczny.