Hubert Szymański

Lekarz dentysta, ukończył Wydział Lekarsko - Dentystyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w
2011r. Przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, endodoncji, stomatologii
zachowawczej oraz protetyki. W leczeniu wykorzystuje mikroskop zabiegowy. Poszerza czynnie swoją
wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach rozwijających umiejętności praktyczne. Posługuje
się językiem angielskim oraz niemieckim.