Ilona Pętlak

Kierownik rejestracji, w HCentrum Stomatologicznym pracuje od 2001r. Ukończyła Studium Kosmetyczne oraz posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości a także wieloletnie doświadczenie w zakresie kontaktów z pacjentem. Kierując zespołem rejestracji dba o sprawne funkcjonowanie komunikacji pomiędzy firmą, a pacjentem. Włada językiem rosyjskim oraz angielskim.