Zdjęcia pantomograficzne (całego uzębienia)

RTG panoramiczny jest niezbędny podczas planowania leczenia stomatologicznego. Umożliwia ocenę nie tylko całego stanu uzębienia ale także stawów skroniowo-żuchwowych, żuchwy, zatok obocznych nosa, przegrody nosowej i wielu innych ważnych diagnostycznie elementów twarzoczaszki.
Zdjęcie panoramiczne jest zdjęciem zewnątrzustnym. Zaletami tego rodzaju badania jest krótki czas jego wykonania oraz niska dawka promieniowania. Badanie jest nieuciążliwe dla pacjenta.